KAVIARA

« Ny fanarahana fenitra avo lenta no miteraka hatsarana »

Tanjon’ny Rova Caviar Madagascar ny fitantanana, ato anatiny ihany, ny dingam-pamokarana sy ny tohivakam-pamatsiana rehetra hatrany ifotony mba hanomezana anareo kalitaom-bokatra voafehy tanteraka.

Tsy misy mihitsy ny fampiasana hôrmônina hanafainganana ny fitomboan’ireo esturgeons, ary tsy misy koa ny fanafarana renitrondro ho an’ny dobo fiompiana Acipenser satria mety hitondra aretina izy ireny. Ankoatra izay, karazan-trondro hiringiriny (espèces pures) ihany no ompiana fa tsy misy karazan-trondro safiotra mihitsy (espèce hybride); izany hoe tsy misy mihitsy ny fampitomboana trondro amin’ny fomba tsy voajanahary.